Structuur:

 

De VEG Eljakim wordt geleid door een leiderschapsteam in samenwerking met een team van diakenen en coördinators. De structuur van de leiding van de gemeente die wordt nagestreefd, is een team van  mannelijke oudsten en daarbij eventueel hun vrouwen, en een diakenenteam van mannelijke en vrouwelijke leden. De oudsten worden aangesteld voor maximaal tweemaal een periode van drie jaar en hebben een leidende taak in de gemeente op diverse aandachtgebieden. De volgende aandachtsgebieden zijn hierin onderscheiden: pastoraat, onderwijs, kringen, gebed en profetie, samenkomst, gemeente-zijn, missionair-zijn, administratie/financiën, facilitaire zaken/gebouw, organisatie en communicatie.  

 

Onder de oudsten staat een team van diakenen en coördinators die zich voornamelijk bezig houden met het uitwerken van het hun toevertrouwde onderdeel. Deze onderdelen omvatten:

  • Kinderwerk

  • Tieners

  • Pastoraat

  • Diakonaat

  • Zending

  • Muziek

  • Techniek

  • Gebouw

 

Jaarlijks komen het leiderschapsteam en de diakenen/coördinators meerdere keren samen voor visieoverdracht, onderlinge samenwerking en ontwikkeling van beleid.

Minimaal één keer per jaar komt de gemeente samen in een kerkgenootschapsvergadering of gemeenteavond. Tijdens deze avond(en) wordt in elk geval de financiële stand van zaken van de gemeente doorgesproken, maar vindt geregeld ook een stuk communicatie plaats vanuit de oudsten en de diakenen en coördinators.

Ivm de lockdown zijn vrijwel alle activiteiten t/m 19 januari geannuleerd. Wil je informatie over hoe je onze diensten kunt volgen? Mail dan naar eljakim.dordrecht@gmail.com.

Adres:

Evangelische Gemeente Eljakim

Jan Ligthartlaan 3, 

3312 KD,  Dordrecht

 

Mail:  eljakim.dordrecht@gmail.com

IBAN: NL 22INGB 0002870921

BIC: INGB NL2A

KvK: 24460746