Missie en visie

 

Missie

De missie van Eljakim kan worden samengevat in vijf missiestatements:

 

Eljakim is een gepassioneerde gemeente
waar men zich uitstrekt naar de zichtbare en merkbare aanwezigheid van God, waar het Woord van God wordt hooggehouden en de Heilige Geest zich thuis voelt.

 

Eljakim is een volwassen gemeente
waar elk gemeentelid als volgeling van Jezus toegroeit naar zijn/haar bestemming in Christus.

 

Eljakim is een warme gemeente
waar de eenheid wordt bewaard en men omziet naar elkaar in een atmosfeer van vrede en liefde.

 

Eljakim is een veilige gemeente
waar God levens die gebroken, verwond of beroofd zijn verwelkomt, herstelt en opricht.

 

Eljakim is een betrokken gemeente
waar men in woord en daad met het Evangelie naar de wereld uitreikt en waar God mensen aan toevoegt.

 

 

Visie

De missie is de opdracht die ten grondslag ligt aan de gemeente. Het is datgene waartoe we als gemeente geroepen zijn. Onze visie is om trouw te zijn aan deze roeping en naar vermogen ons in te zetten om te beantwoorden aan die roeping. Hoe deze visie concreet gestalte krijgt hangt af van het seizoen waar we als gemeente ons in bevinden en wat God in deze specifieke tijd van ons vraagt. De missiestatements functioneren daarbij als een spiegel die we onszelf steeds kunnen voorhouden, zodat we telkens die dingen voor ogen houden die aansluiten bij de opdracht die we van God hebben ontvangen.